Dolt fel i fastighet vid dåligt fastsatt farstukvist?

Hejsan! För 1,5 år sedan köpte vi ett hus byggt på 30-talet och "renoverat" på slutet av 30-talet. I våras rasade farstukvisten på grund av snötryck och vi upptäckte då att hela farstukvisten var fäst i husets panel med endast 6 korta spikar. Vi gjorde en besiktning innan vi köpte huset men detta kunde man så klart inte se eller förvänta sig. Kan vi begära skadestånd från säljaren med anledning av dolt fel? Hur lång tid efter själva händelsen kan man i så fall begära skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, *köparens unersökningsplikt och dolda fel* Av jordabalken 4:19 st 2 framgår att det är köparens ansvar att göra en noggrann undersökning av huset innan köpet genomförts (se https://lagen.nu/1970:994#K4P19S1 ). De fel eller skador som köparen upptäckt eller bort upptäcka kan säljaren inte göras ansvarig för. Detta benämns ofta köparens undersökningsplikt och är en långtgående skyldighet. Om du som köpare t.ex. hittar tecken på exempelvis en fuktskada, eller märker att avloppen inte fungerar som förväntat, utvidgas din undersökningsplikt. Dolda fel är sådana fel som inte kan upptäckas vid en undersökning som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, ålder, den normala beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna i övrigt vid köpet. Ju äldre hus, desto större undersökningsplikt m.a.o. Enligt lagstiftaren behöver undersökningen inte utföras av en fackman. Det är tillräckligt att undersökningen av fastigheten görs av en normalt kunnig person. Undersökningen skall vidare utföras mycket noggrant. Alla utrymmen och delar av fastigheten som kan undersökas utan att förstörande ingrepp krävs skall i princip undersökas. Även svåråtkomliga delar och utrymmen ska besiktigas. Om ett dolt fel fanns vid försäljningen har köparen rätt till avdrag på köpeskillingen, eller i vissa fall, hävning av köpet. Köparens möjlighet att påtala dolda fel preskriberas efter 10 år räknat från tillträdesdagen. *Sammanfattning* Det är svårt att med någon säkerhet säga om det i ditt fall rör sig om ett dolt fel eller ej. I och med att huset redan vid försäljningen hade många år på nacken kan konstateras att er undersökningsplikt var större än om det hade handlat om ett nyare hus. Vidare torde det varit fullt möjligt att genomföra en ingående besiktning av farstukvisten utan att några förstörande ingrepp var påkallade. Jag säger inte att felet borde ha upptäckts i ert fall, utan konstaterar bara att köparens undersökningsplikt, som nämnts ovan, är omfattande. Om det inte ens vid en ingående besiktning av farstukvisten och dess fastsättningskonstruktion hade varit möjligt att upptäcka felet kan det röra sig om ett dolt fel. Slutligen krävs naturligtvis också att det som ni hävdar är ett fel verkligen är ett fel. Om det i själva verket var vanligt att liknande fastsättningsmetoder användes till liknande ändamål, kan man knappast hävda att det rör sig om ett dolt fel, detta alldeles oavsett hur dålig metoden visat sig vara. Återkom gärna om ni har fler frågor! Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”