Koppleri och köp av sexuell tjänst

Hej Jag är en kille som är tillhör den sexuella minoriteten BDSM utövare då som dominant (dom). En vanlig fantasi bland dom och undergivna (ug) är fantasier/lekar om prostitution. En ug partner jag har är intresserad av att göra det på riktigt så att säga och skulle vilja jag är med både som förmedlare mellan henne och "köparen" men även som säkerhet. Hon är intresserad av att både göra saker direkt med köparen men även saker som se men inte röra. Visa upp sig på olika sätt men köparen ska inte röra. Så min fråga är väl om jag hjälper henne att göra verklighet av dessa fantasier gör jag mig skyldig till koppleri? Vare sig det är till direkta sexuella handlingar eller om det bara är uppvisning? Jag kommer så klart inte behålla några pengar för egen del.

Lawline svarar

Hej, Brottsbalken 6:12 st 1 stadgar följande: _"Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år"._ Genom att du hjälper henne i kontakten med köpare gör du dig skyldig till koppleri eftersom du då anses främja att hon har tillfälliga sexuella förbindelser som hon får ersättning för. Det finns inte något krav på att t.ex. samlag skall ske, även om något sexuellt element måste finnas med. Det kan dock noteras att det i lagtexten står sexuella förbindelser och inte sexuell förbindelse, vilket innebär att det inte går att bli dömd för koppleri om man bara främjat en enda sexuell förbindelse. Slutligen bör tilläggas att köparen i det scenario du beskriver gör sig skyldig till köp av sexuell tjänst. Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo