Rätt att fotografera

Är det förbjudet att fotografera någon som solar topless och spara bilderna på en säker server i Holland? Det är bara mina polare som har inloggningsuppgifter. Brandväggen är en Cisco PIX. Servern är en DL360 G5 med dubbla NIC och 4 GB RAM. 3TB disk (1 tb ledigt). Enligt hostingleverantören går backup varje dag.

Lawline svarar

Hej! Man har rätt att ta bilder på allt och alla med undantag för vissa skyddsobjekt (till exempel militära anläggningar) då det är tydligt skyltat att fotografering är förbjuden. Man kan dock förbjudas att fotografa på privata områden, men ej på allmän plats (gator, vägar, torg, parker eller andra platser som är avsedda för gemensamt behov). Det innebär således att man kan stå utanför ett privat område och fotografera utan att göra intrång i något förbud. Det sagda rör själva fotograferingen. Vad man därefter får göra med en bild är en annan fråga, som regleras av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk http://lagen.nu/1960:729 och lagen om namn och bild i reklam http://lagen.nu/1978:800. Den senare lagen där det är fråga om att en bild skulle förekomma i marknadsförande syfte, kräver samtycke från personen på bilden. Skall bilden istället användas för andra syften, exempelvis en konstutställning, är det den förra lagen som reglerar och samtycke krävs då normalt inte. Viktigt i detta samanhang är dock att en bild av en person är en personuppgift, som enligt lagen om skydd för personuppgifter http://lagen.nu/1998:204 (PuL) inte får användas på ett sätt som är kränkande för personen i fråga. Det kan därför även enligt PuL krävas samtycke. Även till denna lag finns dock ett antal undantag då lagen inte gäller, exempelvis vid behandling av personuppgifter som en fysisk person utför i en verksamhet av rent privat natur. Ytterligare en problematik som kommer i fråga är behandling av personuppgifter på internet. För publicering av uppgifter på Internet gäller särskilda bestämmelser som ofta förutsätter samtycke från personen i fråga. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”