FrågaPROCESSRÄTTDomstol16/08/2012

Utlandsresa i väntan på rättegång

Får man åka utomlands i väntan på en rättegång? och isf hur gör man för att rättegången inte kommer att bli då man är utomlands? vet ju inte när den kommer att bli.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Såvida varken åklagaren eller domstolen har meddelat dig om att du har reseförbud så finns det inga hinder för dig att resa utomlands. Detta följer av 25 kap. 1 § och 3 § rättegångsbalken (1942:740). Skulle det bli så att rättegången kommer att hållas när du är utomlands så har domstolen i huvudsak två alternativ i ditt fall. *Det första alternativet* är att domstolen väljer att genomföra rättegången i din frånvaro. Detta kan domstolen göra förutsatt att det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst tre månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn (46 kap. 15-15a §§ rättegångsbalken). *Det andra alternativet* är att domstolen väljer att skjuta upp rättegången. Väljer domstolen att skjuta upp rättegången så kommer du att kallas på nytt och då förenat med ett högre vite än tidigare (46 kap. 15 § 1 p. rättegångsbalken). I värsta fall kan domstolen även besluta att du ska häktas (46 kap. 15 § 3 p. rättegångsbalken). Häktning kan emellertid endast bli aktuellt om du är misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse. Dessutom måste domstolen göra bedömningen att det finns en risk för att du: 1. försöker undandra dig straff, eller; 2. försvårar utredningen, eller; 3. kommer att fortsätta din brottsliga verksamhet. Det räcker att ett av ovanstående tre alternativ är uppfyllda (24 kap. 1 § rättegångsbalken). Du kan inte själv bestämma när rättegången ska hållas. Mitt råd är därför att du kontaktar åklagaren och berättar om dina resplaner. Han eller hon kan antagligen ge dig viss vägledning i denna fråga. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo