Förbjuda omyndig dotter att träffa pojkvän

2012-08-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, det är såhär att jag är en tjej på 15 år och har en kille på 26. Detta är något mina föräldrar inte kan acceptera och har drf "förbjudit" mig att träffa honom över huvudtaget tills jag är 18. Är detta något de har rätt till att göra? Och vad kan konsekvenserna vara?
SVAR
Hej. Tack för din fråga!

Generellt sett finns det ingen paragraf i Föräldrarbalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm) som ger föräldrar rätt att fysiskt vägra deras barn att träffa en annan person.

Det föräldrarna kan göra är att vägra din pojkvän att träffa dig i dina föräldrars bostad eftersom de äger den och således har en sådan rätt att vägra.

Dina föräldrar kan också vägra dig månadspeng och dylikt som straff om du träffar pojkvännen. Det åligger föräldrarna att sörja för sina barns försörjning och det är således upp till dem att avgöra hur mycket pengar du får.

Bästa hälsningar

Johan Wahlbom
Johan Wahlbom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)