Föräldrars juridiska ansvar för barn över 18 år

2012-08-14 i Barnrätt
FRÅGA
Min man har delad vårdnad om sin nu 19-åriga dotter. (Flickan går fortfarande på gymnasiet). Hon brukar vara hos oss varannan helg och bor i övrigt hos sin mamma. Nu vill hon bestämma själv hur och när hon kommer till oss men mamman kör ut henne från hemmet varannan helg och hotar att hon får sova i tvättstugan eller vad som helst men hon får inte lov att vara kvar hemma. Har hon rätt att göra så?
SVAR
Hej!Tack för din fråga.Bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge regleras av Föräldrabalken (FB), som du hittar här: här.Att inneha vårdnad om ett barn innebär att vårdnadshavaren bär ett juridiskt ansvar för barnet. Vårdnadshavaren bär ansvar för barnets personliga förhållanden och ska sörja för barnets rätt till omsorg, trygghet och en god fostran, vilket framgår av FB 6 kap 1 § samt 2 § 2 st. Dock är det så att vårdnaden bara består tills dess att barnet fyller 18 år, se FB 6 kap 2 § 1 st. Efter denna tidpunkt upphör alltså det juridiska vårdnadsansvaret. Dock kvarstår underhållsskyldigheten för ett barn som är över 18 år men fortfarande går i skolan (dock längst tills dess att barnet fyller 21 år), vilket framgår av FB 7 kap 1 § 2 st. Underhållsskyldigheten innebär att barnets grundläggande försörjning ska tillgodoses och fullföljs vanligtvis genom att föräldern betalar barnets boende, mat och liknande. De ovan nämnda bestämmelserna medföljer att det inte går att "tvinga" mamman att låta dottern bo hos henne, eftersom hon inte längre har det juridiska vårdnadsansvaret över dottern. Hon har dock ett ekonomiskt ansvar (underhållsskyldigheten) tills dess att dottern gått färdigt skolan eller tills dess att dottern fyller 21 år. Vänligen Amanda Harrysson
Amanda Harrysson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)