Förälders rätt till umgänge med sitt barn

2012-08-14 i Barnrätt
FRÅGA
Min fru flyttade nyligen ut från vårt gemensamma (ägd av mig) hus. Hon tog vår fyra åriga dotter med sig. Hon vägrar nu meddela mig vart min dotter bor på för adress och under vilka förhållanden. Hon vägrar även att samarbeta vad gäller dagisval. Vart kan jag vända mig? Jag måste få veta vart min dotter befinner sig.
SVAR
Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som utgångspunkt framhåller lagen att du som förälder har rätt till umgänge med ditt barn. Det är du och din fru som skall se till att detta sker och hur detta skall ske, se 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB).

Vidare är både du och din fru vårdnadshavare, vilket innefattar ett ansvar för bland annat ert barns trygghet och rätt umgänge med båda föräldrarna, se 6 kap. 2 och 3 § § (även 1 § och 2a §).

Om ni inte kan komma överens, kan rätten efter att du väckt talan, besluta om att du skall ha rätt till umgänge med ditt barn. Även socialnämnden kan väcka en sådan talan, se 6 kap. 15 § FB.

Den myndighet som ansvarar för dessa frågor är som framgått socialnämnden, vilken är en kommunal nämnd. Denna nämnd bistår även med hjälp i form av samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal), se 5 kap. 3 § Socialtjänstlagen (SoL).

Om du och din fru vill avtala om hur umgängesrätten med ert gemensamma barn skall se ut är detta också möjligt, se 6 kap. 15a § 3 st. FB. Även detta kan socialnämnden hjälpa er med att utforma, se 5 kap. 3 § SoL.

Mitt tips är att du och din fru i första hand försöker lösa detta emellan er och i andra hand att du vänder dig till socialnämnden i din kommun och upplyser om situationen. De hjälper dig vidare i ditt ärende och kan som sagt bistå med hjälp för er att komma överens.

Hoppas mitt svar är till hjälp och välkommen att höra av dig om du har ytterligare funderingar!

Här följer länkar till de lagar jag nämnt:
här
här


Vänligen,

Emelie Fyhrqvist

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)