FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt08/08/2012

Äganderätt till tillförda föremål

Vi hyrde tidigare båtplats av en fastighetsägare, sålde senare båten men har fortsatt att ibland sitta och njuta på bryggan, med ägarens tillstånd. För att komma ner till bryggan i fråga är man tvungen att klättra/kasa nerför ett berg/brant. En av oss är lite handikappad och vi fick tillåtelse av bryggans/markens ägare att bygga en nedgångsramp, samt ombordstigningsplatta på egen bekostnad. Nu är det ny ägare till fastigheten/bryggan och vi får inte längre tillgång till bryggan. Har vi rätt att montera ner de tillbyggnader vi gjorde för att vi skulle kunna nyttja bryggan, eller kan nye ägaren vägra oss det?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för din fråga. En ramp samt en ombordstigningsplatta är ett tillbehör som i regel tillhör fastigheten enligt 2 kap. 1 § jordabalken (https://lagen.nu/1970:994). När man överlåter en fastighet omfattas även tillbehören om inget annat avtalats. Det är därför sannolikt att bryggan, rampen samt plattan följde med i fastighetsöverlåtelsen. När en nyttjanderättsinnehavare som Ni tillförde ett fastighetstillbehör eller ett byggnadstillbehör till fastigheten tillhörde föremålet inte till fastigheten enligt 2 kap 4 § jordabalken. Detta gäller inte om föremålet har kommmit i samme ägares hand, vilket betyder att föremålet och fastigheten ägs av fastighetsägaren. Eftersom föremålen med största sannolikhet är överlåtna till den nya fastighetsägaren samt att Ni inte längre är nyttjanderättsinnehavare har Eran rätt till föremålen gått förlorad. Mvh Lawline
Lawline RådgivareRådgivare