Brister i hyresrätt

Fråga ventilationsbuller I hyresrätten jag bor är det problem med hög radonhalt. Man har således satt in förstärkt ventilation i lägenheterna. Problemet är att efter sista justeringen av den nya ventilationen så har bullernivån ökat kraftigt. Innan sista justeringen var det knappt hörbart ventilationsljud men nu har jag mätt upp en nivå på 35-37 dB. Har nu gått en vecka utan åtgärder. Fastighetsägaren blev informerad om problemet så gott som direkt. Vad kan anses som skälig tid för att rätta till problemet. Som jag ser det är det bara att skruva tillbaka till samma inställning som var innan senaste justeringen. Finns det gränsvärden för buller. Kan jag kräva sänkt hyra/ersättning tills bullernivån är nere på acceptabel nivå eller bör jag deponera hyran. MvH Mats

Lawline svarar

Hejsan! Tack för din fråga. +Skälig tid+ Vad som är skälig tid avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet som t.ex felets beskaffenhet. Det är därför svårt att rekommendera en fast tid. För det första bör Ni skicka en skriftlig anmodan till hyresvärden och därefter avvakta. Sedan kan Ni antingen använda den lagstadgade självhjälpen på hyresvärdens beskostnad enligt 12 kap. 11 § 1.p Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K12)eller vända Er till Hyresnämnden för att få ett åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § p.5 Jordabalken. I detta fall är självhjälpen lämplig. +Gränsvärde för bullernivå+ Höga ljudnivåer utgör brist enligt 12 kap. 11 § Jordabalken. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) är 45 db maxnivå. Detta är inte utslagsgivande utan en helhetsbedömning görs av domstolen. Jag kan inte med säkerhet bedöma utgången på grundval av den otillräckliga faktan. +Deponering av hyran+ För att deponering ska kunna ske ska hyran vanligtvis betalas ut i kontanta medel, ej vara föremål för rättegång och motsvara den tvistiga delen av hyran enligt 12 kap. 21 § Jordabalken. Vidare ska Ni lämna två skriftliga meddelanden till Länsstyrelsen om hyresförhållandet, dagen som hyran skulle ha betalats samt grunden till att göra deponeringen. Min uppfattning är att deponering inte behövs i detta fall. Lycka till! Mvh Lawline
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”