FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/08/2012

Boendeförälders skyldighet att skjutsa vid umgängesresor

Min sambos dotter bor 34 mil bort från oss och kommer bara på lov. Båda föräldrarna har god ekonmomi men varken jag eller min sambo har körkort vilket barnets mamma har. De brukar mötas halvvägs för överlämning men denna gång konstrar hon och kräver att vi åker hela vägen. Är det ett rimligt krav?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! När det gäller umgängesresor ligger det primära ansvaret hos den förälder som barnet inte bor hos (alltså din sambo). Enligt Föräldrabalken 6 kap 15b § kan däremot den förälder som barnet bor med vara skyldig att ta del av kostnaderna för umgängesresorna. Hur stor del i kostnaderna som boendeföräldern ska bidra med bedöms utifrån vad som anses skäligt samt omständigheterna i övrigt. Boendeföräldern (mamman i det här fallet) har ingen skyldig att skjutsa barnet och jag anser därför att det är rimligt av henne att kräva att din sambo antingen kommer hela vägen eller ordnar resan på annat sätt. Eftersom avståndet är så stort är det däremot sannolikt att mamman ska hjälpa till att betala kostnaderna för resorna. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Vänligen,
Frida KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000