Boendeförälders skyldighet att skjutsa vid umgängesresor

2012-08-07 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambos dotter bor 34 mil bort från oss och kommer bara på lov. Båda föräldrarna har god ekonmomi men varken jag eller min sambo har körkort vilket barnets mamma har. De brukar mötas halvvägs för överlämning men denna gång konstrar hon och kräver att vi åker hela vägen. Är det ett rimligt krav?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

När det gäller umgängesresor ligger det primära ansvaret hos den förälder som barnet inte bor hos (alltså din sambo). Enligt Föräldrabalken 6 kap 15b § kan däremot den förälder som barnet bor med vara skyldig att ta del av kostnaderna för umgängesresorna. Hur stor del i kostnaderna som boendeföräldern ska bidra med bedöms utifrån vad som anses skäligt samt omständigheterna i övrigt.

Boendeföräldern (mamman i det här fallet) har ingen skyldig att skjutsa barnet och jag anser därför att det är rimligt av henne att kräva att din sambo antingen kommer hela vägen eller ordnar resan på annat sätt. Eftersom avståndet är så stort är det däremot sannolikt att mamman ska hjälpa till att betala kostnaderna för resorna.

Föräldrabalken hittar du här: här

Vänligen,

Frida Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)