Angående begäran om boutredningsman

Jag är ogift och barnlös. Min enda släkting är en syster som jag inte umgås med. Jag har skrivit ett testamente till förmån för mina vänner. I detta är en bekant utsedd till testamentesexekutor och boutredningsman. Har min syster rätt att begära att en annan boutredningsman tillsätts? ( På detta sätt kan hon skada mitt dödsbo genom att det kan bli stora kostnader om en advokat utses till boutredningsman.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, en dödsbodelägare kan begära att egendomen ska avträdas till förvaltning av en boutredningsman (se https://lagen.nu/1958:637). Eftersom att din syster inte är dödsbodelägare då du skrivit testamente till förmån för dina vänner kan hon inte göra en sådan begäran. Något som är viktigt att notera för att testamentet ska vara giltigt är att de personer som du förordnat din egendom till i ditt testamente inte får användas som testamentsvittnen. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”