FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal06/08/2012

Rätt att kasta ut sambon ur villan

Jag äger en villa som min dåvarande kille flyttade in i för några år sedan. Vi har nu gjort slut men han vägrar att flytta. Han är skriven på min adress, men har inte betalt någonting varken el, vatten osv senaste månaderna. Kan jag "kasta" ut honom?

Lawline svarar

Hej tack för din fråga som säkert en och annan samboende funderar på. En inledande fråga är huruvida din villa är så kallad samboegendom eller inte. Om du köpte villan med avsikten att den i framtiden skulle bli er gemensamma bostad är den att anse som samboegendom enligt sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) 3 § om inte några av undantagen i 4 och 9 §§ samma lag är tillämpliga. I detta fall spelar det således ingen roll vem som de facto betalade bostaden utan båda parter blir att anse som ägare vilka i sin tur inte bara kan kastas ut hur som helst. Det finns enligt sambolagen 22 § andra möjligheter för en sambo att ta över en bostad men då krävs synnerliga skäl om inte barn är inblandade men vad som framgår i din fråga är inte denna bestämmelse aktuell. Om du däremot inte hade en sådan avsikt vid köptillfället är villan din egna egendom och inte samboegendom. Har ni skrivit ett samboavtal kan ni däremot däri intagit villarelaterade bestämmelser som jag tyvärr inte kan ge råd om. Det finns en risk att din före detta kille är att anse som hyresgäst enligt Jordabalk (https://lagen.nu/1970:994) 12 kap. Om så är fallet har han rätt till uppsägningstid enligt bestämmelserna i 12 kap 4 §. I detta fall kan du även ansöka om avhysning hos Kronofogden (http://www.kronofogden.se/Avhysning.html). Att bara slänga ut din före detta killes saker kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande i enlighet med Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 8 kap 8 §. Bästa hälsningar
Johan WahlbomRådgivare