Ersättningsfrågor vid otjänlig bostad

Hej! Jag undrar om man har rätt till ersättning om en bostad är hälsoskadlig? Jag och sambo flyttade in i en lägenhet, som bovärden intygade var i gott skick. Efter ca 1-2mån upptäckte jag själv synligt mögel. Även en fuktskada. Vid ett tillfälle läckage av bensin från marken inunder in i lägenheten. Jag kontaktade bovärden, som enbart bytte ut en synligt mögelangripen planka. Ingen annan åtgärd gjordes. Min sambos astma blev så dålig i lägenheten att vi blev tvungna att omedelbart flytta. Vi hann aldrig via kommunen ålägga värden att rätta till alla fel, eftersom det inte var möjligt för oss att vara kvar i lägenheten. Efter denna sjukdomsepisod har min sambos astma förvärrats. Han kommer sannolikt aldrig upp i den lungfunktion han hade före denna bostad, utan är nu gravt lungsjuk. Går det att på något vis få ersättning eller upprättelse för en sådan händelse?

Lawline svarar

Jag utgår från att ni bodde i en hyresrätt och då är det hyresvärden som ansvarar för att hyresobjeket håller grundläggande standard, enligt 12 kap 9 § Jordabalken. Detta förtydligas genom 12 kap 15 § i samma balk där det stadgas att standarden ska vara sådan att hyresobjeket under hyrestiden håller lägenheten i ett skick som motsvarar att den är fullt brukbar för det avsedda änadmålet. Om det finns mögel som är hälsovådligt innebär det med all säkerhet att det ovan nämnda kriteriet inte är uppfyllt. I så fall finns det möjlighet att få ersättning från hyresvärden för skador som har uppkommit, enligt 12 kap 11 § och 12 kap § 16 Jordabalken. Den rätten försvinner dock om hyresvärden kan visa att olägenheten inte beror på hans försummelse. I ett rättsfall från 1994 (RH 1994:36, https://lagen.nu/dom/rh/1994:36 ), så tilldömdes en hyresgäst skadestånd för att en lägenhet höll alldeles för hög temperatur vilket ansågs vara hyresvärdens ansvar, hyresgästen fick dock ej ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, då hyresgästen inte kunde visa ett tillräckligt samband mellan temperaturen och lidandet. I det här fallet bör det ändå finns en möjlighet att få ersättning och sambandet mellan möglet och de fysiska skadorna kan beläggas. Detta måste kunna beläggas i domstol, och för vidare rådgivning kan jag hänvisa till hyresnämnden och deras hemsida, http://www.hyresnamnden.se/ Vänligen, Jonathan Boman
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”