AVTAL SOM INGÅTTS AV OMYNDIG

2012-07-30 i Barnrätt
FRÅGA
Minderårig köper på itunes med vårdnadshavares kod. Vår son 8 år har köpt ca 15 spel inuti appar med mitt ituneskonto troligen inkl min kod under en och samma dag för många tusenlappar. Vet inte hur han i så fall listat ut koden. Vad gäller?
SVAR
Minderårigs ingående av avtal regleras av 9 kap Föräldrabalken och som huvudregel gäller att avtal endast kan göras gällande om samtycke från förmyndare föreligger. Samtycket kan vara uttryckligt eller mera allmänt genom att den minderårige får förfoga över pengar.
Det problematiska i föreliggande fall är att en kod har använts vilket gör frågan öppen för viss tolkning, hade köpen skett i en fysisk butik torde det vara tämligen enkelt att häva med hänsyn till omständigheterna, det vill säga att en åttaåring ytterst sällan förfogar över sådana summor. Nu blir det en fråga om bevisning eftersom det inte går att bevisa vem som har suttit framför datorskärmen när köpen har gjorts.

Huvudregeln som gäller är att avtalet ej är giltigt enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken och att köpet därför ska gå åter enligt 9 kap. 7 § samma balk, men då köpet har gjorts över Internet får jag rekommendera dig att först upplysa säljaren om det rättsliga läget och med åberopande av omständigheterna i fallet försöka visa att köpen har gjorts av en minderårig och i andra hand vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för vidare rådgivning.

Med vänlig hälsning,
Jonathan Boman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)