FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt30/07/2012

Felbehandling tandvård

Hej. Tdl lagade mina tänder i maj och juni 2012. De känner ont när tuggar mat och sista lagning fick inflammation och jag gick till akuttandvård idag 27 juli 2012 .Vad har jag rätt att göra?

Lawline svarar

Hej. Tack för din fråga. Det är omöjligt för mig att säga om tandläkaren som du gick till har gjort en felbehandling och därav orsakat de skador som du fått eller om till exempel dina symtom är vanliga biverkningar av den behandling du fått eller en följd av att behandlingen helt enkelt misslyckats utan att tandläkaren begått något misstag. En läkare kan aldrig garantera att ett ingrepp kommer att lyckas. Om någon har fått en skada av en tandvårdsbehandling på grund av exempelvis ett misstag, en feldiagnostisering eller till följd av att utrustning har gått sönder kan denne ibland få ersättning för dessa skador från patientförsäkringen (som alla tandvårdsmottagningar måste ha, dock kan privatpraktiserande tandläkare ha tecknat patientförsäkring med andra försäkringsbolag. För att få uppgifter om detta skall du kontakta vårdgivaren)På patiensförsäkringens hemsida kan du läsa mer: http://www.patientforsakring.se/. Däremot ges inte någon ersättning på grund av att ingreppet inte gett önskat resultat eller på grund av att man fått värk efter en behandling. Ersättning medges inte för komplikationer som inte är möjliga att undvika. Det vill säga om inte tandläkaren i fråga har gjort något misstag i samband med behandlingen och dina komplikationer inte varit möjliga för tandläkaren att undvika kan du troligen inte kräva någon ersättning trots att det förefaller vara så att behandlingen misslyckats. Min rekommendation till dig är att prata med tandläkaren och be om en förklaring till varför du fått ont efter lagningarna. Om du är missnöjd med dennes förklaring och/eller anser att tandläkaren agerat felaktigt kan du gå vidare på olika sätt. Var det Folktandvården som du behandlades hos kan du kontakta klinikchefen eller landstingets patientnämnd. Gäller ärendet privattandvården kan du vända dig till vissa förtroendenämnder (telefonnummer till dessa hittar du i telefonkatalogen). Vidare kan du anmäla händelsen till socialstyrelsen. Här kan du läsa mer om hur du gör en anmälan och vad det innebär: http://www.socialstyrelsen.se/klagapavarden/hurgorjagenanmalan. Tänk på att anmälan till socialstyrelsen och även socialstyrelsens beslut är offentliga handlingar som alla som vill kan begära att få ta del av. Patientjournaler och liknande handlingar omfattas dock av sekretess. Lycka till! Vänliga hälsningar, Sofia Linder
Sofia LinderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000