FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/07/2012

Preskriptionstid och kallelse till förhör

Hej, Jag blev anmäld i januari för innehav då det låg i firmabilen samt att min passagerare hade en pepparspray på sig. det var ca 0.1g amfetamin som hittades i bilen som jag blev anmäld för. Pepparsprayen har min kompis fått ett strafföreläggande för & betalt & erkänt. Jag är fortfarande anmäld för vapenbrott trots det samt innehavet men har inte varit på förhör ännu om det men har fått papper om att jag ska på ting om detta nu. Ska jag inte in på förhör först? Hur lång är preskriptionstiden för dessa brott?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Enligt Narkotikastrafflagen (1968:64), (se lag https://lagen.nu/1968:64) 1 § utdöms fängelse i högst tre år. Är brott med hänsyn till mängden, arten och övriga omständigheter att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt Vapenlagen (1996:67), (se lag https://lagen.nu/1996:67#K9P1S1) 9 kap. 1 § utdöms för vapenbrott fängelse i högst ett år.

Preskriptionstid för brotten går att utläsa i 35 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700), (se lag https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1). I 35 kap. 1 § p. 1 framgår att preskriptionstiden ska vara 2 år för vardera brott.

Under förundersökningen får förhör hållas med varje person som kan tänkas lämna betydelsefulla uppgifter för utredningen, se 23 kap. 6 § rättegångsbalken. (se lag, https://lagen.nu/1942:740#K23P6S1) Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, skall han, då han hörs, underrättas om misstanken, se 23 kap. 18 § RB. (se lag, https://lagen.nu/1942:740#K23P18S1) Har en förundersökning gjorts, men om den misstänkte inte tycker att denna utredning är tillräcklig kan den misstänkte anmäla detta till rätten som ska pröva denna anmälan. Skulle det framkomma att det finns brister i utredningen kan denna kompletteras i efterhand, se 23 kap. 19 § RB (se lag, https://lagen.nu/1942:740#K23P19S1)

Rimligen borde du någon gång under förundersökningen ha blivit kallad till förhör angående de punkter som du står misstänkt för och i samband med detta även blivit delgiven misstanke om brott. Mitt råd till dig är att kontakta ditt juridiska ombud eller den domstol som du är kallad till för vägledning i hur du ska gå vidare i frågan.

Med Vänlig Hälsning
Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”