FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt29/07/2012

Arv efter finsk medborgare bosatt i Sverige

Hej, jag har en fråga som gäller arvsrätt. Egentligen har frågan ingen större betydelse rent ekonomiskt, den är lite komplex och det är väl egentligen det som gör den lite knivig och intressant: Min farbror och min pappa kom som krigsbarn från Finland under 40-talet. Min pappa blev med tiden adopterad av en svensk familj och även svensk medborgare, min farbror förblev ”bara” fosterbarn och finsk medborgare, dock förblev han bosatt i Sverige och har jobbat här hela sitt yrkesliv. Min farbror är ensamstående utan barn. I Finland blev ytterligare tre bröder kvar, dessa har förblivit kvar i Finland. Två av dessa har också barn. Idag är alla bröder döda utom min farbror. Frågan är helt enkelt vem som ärver honom när han dör. Hade det varit en ”helsvensk” familj hade väl frågan varit ganska enkel; eftersom det bara fanns tre bröder med barn, hade väl arvet fördelats på tre lika delar, där respektive barn fått dela lika på ”sin” tredjedel? MEN, frågorna som komplicerar det hela är ju följande: A: Har det faktum att min farbror är finsk medborgare någon betydelse, eller att det finns släkt i Finland (ska t ex finska lagar beaktas på något sätt o s v)? B: Har det faktum att min pappa blev adopterad någon betydelse (d v s ”upphörde” syskonskapet/arvsrätten därmed på något sätt)?

Lawline svarar

Hej! Det vanliga när en utländsk medborgare bosatt i Sverige dör är att lagen i det land där denne är medborgare blir tillämplig på arvsfrågan (1 kap. 1 § lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, IDL). Då det i detta fall rör sig om en finsk medborgare blir dock en annan lag tillämplig, nämligen lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m, NDL I. Enligt dess 1 § ska i stället svensk lag gälla. Enligt 2 kap. 2 § ärvdabalken är arvlåtarens syskonbarn berättigade till arv, om denne inte har några egna barn samt föräldrar och syskon är döda, vilket ju är fallet här. Arvet fördelas så att varje gren ärver lika mycket. Angående frågan om det faktum att din pappa blev adopterad har någon betydelse är svaret ja. Enligt 4 kap. 8 § föräldrabalken ska adoptivbarnet i dessa sammanhang ses som adoptantens barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Således betraktas din pappa inte som barn till din farbrors föräldrar, och du anses därför inte ha något släktskap med din farbror rent juridiskt. Sammanfattningsvis kommer alltså arvet efter din farbror att fördelas mellan hans syskonbarn i Finland, såvida inget testamente finns som anger något annat. Du kan hitta de olika lagarna här: IDL: https://lagen.nu/1937:81#K1P1S1 NDL I: https://lagen.nu/1935:44#P1S1 Ärvdabalk: https://lagen.nu/1958:637 Föräldrabalk: https://lagen.nu/1949:381 Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor. Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?