Från när blir testamentet gällande?

Hej! Jag och min bror ska ärva från min mormor och morfar som har skrivit ett testamente. Mormor dog för ca 2 år sedan och nu har morfar gått bort. När mormor dog så blev vi delgivna testamentet (jag och min bror är de enda arvingarna). Det stod att morfar satt i orubbat bo. Vi båda har skrivit under testamentet för 2 år sedan. Från när gäller testamentet, mormors eller morfars död?

Lawline svarar

Hej, Som jag förstår det utifrån din frågeställning framgick det av din mormor och morfars testamente att den efterlevande av dem (i det här fallet din morfar) skulle få sitta i orubbat bo fram tills dennes frånfälle. När du och din bror skrev under detta testamente för två år sedan godkände ni således att er morfar fick rätt att råda över hela kvarlåtenskapen efter er mormor under sin livstid. Har er morfar således under sin livstid exempelvis förbrukat, sålt, gett bort, eller på annat sätt avskaffat egendom som du och din bror enligt testamentet skulle få ärva, ska testamentsförordnandet om sådan egendomen anses vara utan verkan. Testamentets förordnanden ska därför läsas med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som råder idag. Den egendom som nu finns kvar i boet, efter din morfars död, ska alltså fördelas mellan dig och din bror på bästa sätt utefter de förordnanden som inskrivits i testamentet. Med vänlig hälsning
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning