Undanta hus från bodelning, samboavtal

Jag har ett hus. Jag och min sambo ska flytta dit tillsammans i augusti. Vi vill kunna dela på huset och även kostnader fastän det är jag som är lagfaren ägare. Vi vill ju ha som säkerhet att vid en eventuell separation att jag får behålla huset och att han inte har lagt in massa pengar i huset utan att få något tillbaka. Min fråga är hur man skulle kunna göra? Vilket är det bästa alternativet?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Om du, när du köpte huset, hade avsikten att ni skulle bo där tillsammans (och alltså inte äger det sedan lång tid innan du och din sambo träffades och bestämde er för att flytta ihop i huset) är huset samboegendom enligt 3 § sambolagen så länge du inte fått huset i gåva eller arv med speciellt förordnande om att huset ska vara enskild egendom enligt 4 § sambolagen. Om du och din sambo separerar har i detta fall din sambo rätt till halva bostaden + bohaget (möbler etc.) om han vid separationen begär bodelning enligt 8-14 §§ (se speciellt 8 och 14 §§) i sambolagen. Du och din sambo kan dock genom ett samboavtal se till att huset vid en separation undantas från bodelningen och i alla lägen tillfaller dig. Ett sådant samboavtal kan en jurist hjälpa er att upprätta. Om du vill vara säker på att huset vid en separation inte ska tillfalla din sambo till någon del bör du/ni alltså se till att upprätta ett samboavtal med det innehållet att huset ska undantas från en ev. bodelning vid separation eller liknande formulering. Lycka till! Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning