FrågaPROCESSRÄTTDomstol18/07/2012

Fast egendom i EU-land - Lagval samt domstols behörighet

Vi är tre sysko som funderar på att köpa hus i Frankrike. Gäller svensk samägandelag ? Kan vi göra ett gemensamt avtal som säkrar att svenska lagar och domstolar (och inte franska) gäller vid t.ex. tvist emellan oss ?

Lawline svarar

Hej!

Den s.k. Rom I-förordningen blir tillämplig på frågan om vilket lands lag som ska tillämpas, och där är utgångspunkten att det är möjligt att avtala om att svensk lag ska tillämpas vid en eventuell framtida tvist, se art. 3.

Ett sådant lagvalsavtal måste dock enligt artikel 11.5 Rom I följa de formkrav som uppställs enligt fransk rätt för att vara giltigt. Om inget sådant avtal ingås blir fransk rätt tillämplig vid en tvist, se art. 4.1 c) Rom I.

Angående vilket lands domstol som blir behörig att pröva tvisten anges i Bryssel I-förordningens artikel 22.1 att fransk domstol blir exklusivt behörig eftersom det är i Frankrike som huset är beläget. Det går med andra ord inte att avtala om att en sådan tvist ska tas upp i svensk domstol.

Sammanfattningsvis: En eventuell framtida tvist kommer att prövas av fransk domstol, vilken kommer att tillämpa svensk lag, om detta har avtalats mellan er. Detta förutsätter dock att ert avtal följer eventuella franska formkrav. I annat fall tillämpas fransk rätt.

Rom I-förordningen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:SV:PDF

Bryssel I-förordnigen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:SV:HTML


Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”