Testamentsvittnes otydliga underskrift

Hej! Hur otydlig får ett testamentsvittnes underskrift vara? I ett testamente jag fått för godkännande går det inte att läsa förnamnet o efternamnet kan man bara gissa sej till vad det står.Inget namnförtydligande finns. Är det lönt att klandra testamentet? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, Tack för att du kontaktar Lawline! Frågor beträffande testamentes giltighet regleras i Ärvdabalken (1958:637). Av 10 kap. 1, 2 §§ följer att testamente skriftligen skall upprättas med två vittnen närvarande. Vittnena i fråga skall bekräfta handlingen genom att underteckna denna. Av 13 kap. 1 § framgår att ett testamente skall anses ogiltigt om de inte är upprättat i laga form. Tanken med testamentsvittnen är att de skall kunna styrka att testator frivilligt upprättat testamentet, och att det är denne som undertecknat testamentet. Om det inte går att utläsa vilka vittnena är förloras syftet med bevittnandet. Detta behöver emellertid inte leda till att testamentet inte är giltigt. Vid klander av testamentet är det testamentstagaren som har bevisbördan för att testamentet är upprättat i rätt ordning. Om det ej går att utläsa vilka vittnena är och de således inte kan intyga att testamentet i laga ordning kan testamentstagaren eventuellt få svårt att vinna stöd för sin talan. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning