Föräldrars umgängesrätt sedan barn placerats i fosterhem enligt LVU.

Hur ska vi (barnens far)gå till väga för att få till ett umgänge/utökat umgänge. Med hans son och dotter som är fosterhemsplacerade enligt LVU?

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Vad gäller beslut om fosterhemsplacering är det Socialnämnden som är den ansvariga myndigheten. Denna har ett övergripande ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare tillgodoses, något som är en rättighet för såväl barn som föräldrar, se 6 kap. 15 § Föräldrabalken. Ett beslut om omhändertagande eller om vård ska inte leda till andra begränsningar i umgängesrätten än vad som är nödvändigt för att genomföra vården, se 6 kap. 1 § 3 st. Socialtjänstlagen. Socialnämnden kan besluta om begränsningar i umgängesrätten, till exempel att inskränka rätten till telefonkontakt eller till och med hemlighålla barnets vistelseort för att tillgodose detta. Om ett liknande beslut har fattats gäller det direkt och barnets pappa kan överklaga detta till förvaltningsrätten, se 41 § LVU. Om det inte ligger något särskilt beslut i botten och ni endast önskar att träffa barnet mer föreslår jag att ni kontaktar er handläggare på socialnämnden och upplyser om er önskning. De kommer att göra en bedömning och hjälpa er vidare i ert ärende. Här följer länkar till de lagar jag nämnt: 1. Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 2. Socialtjänstlagen: https://lagen.nu/2001:453 3. LVU: https://lagen.nu/1990:52 Hoppas mitt svar är till hjälp! Välkomna att höra av er om ni har ytterligare funderingar. Vänligen, Emelie Fyhrqvist
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”