Skadestånd pga buller vid vägarbeten

2012-07-11 i Strikt ansvar
FRÅGA
Kan man begära skadestånd från Trafikverket då jag fått tinnitus som säkerligen är orsakat av att vi bor nära ett motorvägsbygge? Jag undrar hur jag skall gå tillväga och om det är någon idé? Hälsningar Marie Åhrman
SVAR
Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga som jag gärna besvarar.

Generellt gäller att skadeståndsansvar kräver att skadevållaren har varit vårdslös eller oaktsam. Detta framgår i skadeståndslagen (här) 2 kapitlet 1 §.

Dock gäller andra regler för skadestånd som relaterar till så kallade miljöskador. Enligt Miljöbalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM) 32 kapitlet 3 § 1 stycket 6 punkten anses buller utgöra miljöskador. Dock måste det vara övervägande sannolikt att det finns ett orsakssamband mellan bullret och skadan (i detta fall er tinnitus) vilket kan visa sig vara svårt att bevisa. Skadeståndsansvaret är i vissa fall strikt vilket framgår av Miljöbalken 32 kapitlet 1 § 3 stycket. Strikt ansvar innebär att skadevållaren kan bli skadeståndsansvarig utan att han eller hon agerat vårdslöst eller oaktsamt. Den skadeståndsansvariga är i ert fall Trafikverket vilket framgår av Miljöbalken 32 kapitlet 6 §.

Sammanfattningsvis finns det en teoretisk möjlighet för dig att få skadestånd i förevarande fall men det kan bli svårt att bevisa. Det kommer med sannolikhet krävas mätningar av bullernivån samt dina skador för att bevisa orsakssambandet. Däremot vill jag inte svara på om det är värt att driva frågan eller inte. För att få svar på den frågan bör du vända dig till en verksam jurist. Undersök om din hemförsäkring täcker de kostnader som uppkommer vid ett sådant möte.

Bästa hälsningar

//Johan Wahlbom
Johan Wahlbom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?