FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/07/2012

Bevisbörda - avtalsrätt

Jag har skrivit på ett avtal med en bekant. Nu anser han att vi aldrig skrivit något avtal. Vem bär bevisbördan för att så har skett? Den som påstår att så är fallet, eller den som påstår sig aldrig ha skrivit avtal?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Som huvudregel så är det den som påstår att något avtalats som ska bära bevisbördan för detta då det anses vara enklare att säkra bevisning för att något har hänt än att säkerställa bevis för att något inte har hänt. I vissa fall kan bevisbördan kastas om (t.ex. i fall som rör avtal mellan näringsidkare och konsument) men om det rör sig om två jämbördiga parter så bör det vara den som påstår att avtalet ingått som bär bevisbördan för detta. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”