Klagan över strafföreläggande

2012-07-05 i Strafföreläggande
FRÅGA
Vill använda mig av rättegångsbalken, 6 § Strafföreläggande som godkänts av den misstänkte skall efter klagan undanröjas, ?1. om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Hur bör ett sådant dokument inledas/ vara utformat?
SVAR
Hej, tack för din fråga!

Ett godkänt strafföreläggande fungerar som en lagakraftvunnen dom. Precis som du skriver i din fråga kan ett godkänt strafföreläggande ändras efter klagan bland annat om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring, detta framgår av Rättegångsbalken (RB) 59 kap 6 §. I RB 59 kap 7 § framgår det vart och när du kan klaga.

Denna klagan bör innehålla vilket strafföreläggande du klagar på och varför du anser att 59 kap 6 § 1 p är tillämplig. Ta med datum, vart du vänder dig med klagan samt självklart vem du är. Exakt hur denna klagan bör inledas/vara utformad finns det inga formella krav på och jag kan tyvärr inte hjälpa dig ytterligare.

Vänligen,


Frida Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (109)
2021-12-22 Kan jag godkänna och betala in strafföreläggande för att slippa rättegång som åklagare beslutat?
2021-12-21 Kan man dra tillbaka sitt erkännande?
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (98495)