FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt05/07/2012

Sakskada i bostadsrätt sedan bostadsrättsföreningen anlitat en firma för utförande av relining

BRF har anlitat ett företag som gjort en relining,arbetet utfördes i ett shackt i anslutning till vårt sovrum. Arbetet medförde skakningar och buller och då det var klart upptäckte vi sprickor i vårt sovrumstak. Föreningen vill inte ta på sig ansvar för att reparera taket vad gör vi?

Lawline svarar

Hej, Tack för att Ni vänder dig till Lawline med Er fråga. Att BRF anlitade ett företag som utförde en relining är helt i sin ordning. Detta följer av 7 kap. 4 § Bostadsrättslagen där det framgår att BRF svarar för reparation av lägenhetens ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten. Det sagda gäller under förutsättning av dels att det är en ledning som föreningen har försett lägenheten med, dels att ledningen tjänar fler än en lägenhet. Ansvaret för en sådan ledning åvilar alltid föreningen. Här följer en länk till bostadsrättslagen: https://lagen.nu/1991:614 Som du beskriver har ni åsamkats skador i form av sprickor i ert sovrumstak på grund av denna reparation. Detta bör redas ut antingen genom att BRF kräver den anlitade firman på ersättning med deras avtal som grund och sedan ersätter er/reparerar ert tak. Detta bör vara den bästa lösningen. Annars kan ni själva kräva firman på ersättning på utomobligatorisk grund (ni som bostadsrättsinnehavare står inte i något direkt avtalsförhållande till firman) sedan deras utförda arbete orsakat skada på er egendom. Mitt tips är ändå att ni återigen kontaktar BRF och försöker få en uppfattning av vad som framgår i avtalet mellan dem och den anlitade firman. I annat fall är BRF skyldig att ersätta er för den sakkada ni åsamkats, med beaktande av att det är BRF som enligt bostadsrättslagen ansvarar för den aktuella reparationen. Hoppas mitt svar är till hjälp! Välkomna att höra av Er igen om Ni har ytterligare funderingar. Vänligen, Emelie Fyhrqvist
Lawline RådgivareRådgivare