FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt30/06/2012

Besittningsrätt när anställning har upphört?

Hej. Jag hyr min lägenhet i Stockholms innerstad i andra hand av min arbetsgivare, med godkännande av fastighetsägaren. I andra hands kontraktet kan jag inte hitta av vi avtalat bort besittningsrätten, har en månads uppsägning. Jag funderar nu på att byta jobb, men kommer då att riskera att förlora lägenheten. I oktober har jag dock bott där i två år och vad jag förstår träder besittningsrätten in då, även om jag hyr i andra hand. När kan jag då säga upp mig, räknas uppsägningstiden in i de två år jag ska ha bott i lägenheten för att besittningsrätten ska gälla? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Dessvärre kommer det nog att bli svårt att hävda besittningsrätt. Detta följer av bestämmelserna i 12:46 p. 8-9 jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K12P46) av vilka man kan utläsa att man som hyresgäst inte åtnjuter något besittningsskydd när "hyresförhållandet beror av[...] anställning, om den är av sådan art att det är nödvändigt för arbetsgivaren att förfoga över lägenheten för upplåtelse åt anställningens innehavare, samt anställningen har upphört" (p. 8) eller när " hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses i 8 och som upphört och det inte är oskäligt mot hyresgästen att även hyresförhållandet upphör " (p. 9) Med vänlig hälsning
Sebastian WallinRådgivare