Hur skall en taxichaufför förhålla sig till tillstånd om färdtjänst?

Kan jag i min taxi neka folk att stiga av när det på beställningen står "tillsyn"? Gäller färdtjänster och Sjukresor med dementa och förståndshamdikappade. Min ARB.köpare säger att jag inte får släppa dom annat än på den givna adressen, men jag är inte vårdare utan bara en förare. Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns två persongrupper som kan ha tillstånd till färdtjänst. Den första gruppen är de som efter ansökan och därefter noggrann bedömning utifrån efter deras behov anses berättigade till detta. Detta följer av 6 § i lagen (1997:736) om färdtjänst. Här följer en länk till lagen: https://lagen.nu/1997:736 Vad gäller personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt och därmed har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel så är saken en annan. Dessa *skall* beviljas färdtjänst och behöver således inte ansöka om detta, 7 § i samma lag. Om den som omfattas av tillståndet behöver en ledsagare under resorna, gäller tillståndet även för ledsagaren, 8 § i samma lag. Om personen har rätt till detta framgår av det utfärdade tillståndet. Ofta framgår det av tillståndet (och därmed avtalet mellan tillståndshavaren och din arbetsgivare) inom vilka områden resorna får eller skall göras. Tillstånden kan även förenas med mer specifika villkor, t ex vilket färdsätt som är aktuellt eller hur många resor tillståndet avser, 9 § i samma lag. Du som taxichaufför har att följa de regler som följer av det givna tillståndet. Detta innebär att om personen endast har beviljats tillstånd att resa mellan plats A och B, så får du inte lämna av denne på plats C. Är det däremot så att personens tillstånd avser resor mer fritt inom en kommun är det självklart ok att personen reser inom detta område. Detta är oftast för handen då personen har rätt till ledsagare och denne i sådant fall kan sägas ansvara för tillståndstagaren. Hoppas mitt svar är till hjälp! Om inte är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsningar, Emelie Fyhrqvist
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000