Barns möjlighet till överklagande av familjehemsplacering

2012-06-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag undrar om ett familjehemsplacerat barn kan överklaga placeringen. Alltså inte beslutet att barnet ska bo i ett familjehem, utan en enskild placering (tex för att den ligger alltför långt bort från hemstaden). mvh maria
SVAR
Hej, då det inte framgår om placeringen har skett med eller utan föräldrarnas samtycke kommer jag att förutsätta det senare. Vad detta innebär är endast det att Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård om unga, (LVU) blir tillämplig. Detta i och med att Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) endast kan användas då föräldrarna lämnar sitt samtycke till förflyttningen.

Som jag tolkar din fråga, undrar du om barnet själv kan överklaga beslutet. Beträffande överklagan generellt så återfinns denna möjlighet både i SOL 16:3 samt i 41 § LVU. Utgångspunkten i den svenska lagstiftningen är barn inte kan företräda sig själv i myndighetsärenden då den som är under 18 år är omyndig och saknar rättshandlingsförmåga, 9:1 FB. Denna huvudregel undantas dock i mål och ärenden enligt LVU och SoL. Fram tills barnet är över 15 år har det ingen talerätt, istället återfinns denna hos vuxna ombud, 36§ LVU och 11:10 SoL.

I förarbetena (proposition 1979/80:1 om socialtjänsten s. 514) uttalades att både barn över 15 år och föräldrar (vårdnadshavare) är att anse som parter i mål enligt LVU.

En överklagan sker till förvaltningsrätten och en mall finner du här, http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____11880.aspx

Det allmänna skall alltid ha barnets bästa i åtanke vid placering. Om barnets bästa inte kan tillgodoses på nuvarande ort på grund av avstånd och dyl. skulle detta kunna tala för att en omplacering skall genomföras.

Hoppas att mitt svar kan bringa lite mer klarhet till situationen.

Lycka till!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)