FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/06/2012

Barns möjlighet till överklagande av familjehemsplacering

Hej. Jag undrar om ett familjehemsplacerat barn kan överklaga placeringen. Alltså inte beslutet att barnet ska bo i ett familjehem, utan en enskild placering (tex för att den ligger alltför långt bort från hemstaden). mvh maria

Lawline svarar

Hej, då det inte framgår om placeringen har skett med eller utan föräldrarnas samtycke kommer jag att förutsätta det senare. Vad detta innebär är endast det att Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård om unga, (LVU) blir tillämplig. Detta i och med att Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) endast kan användas då föräldrarna lämnar sitt samtycke till förflyttningen. Som jag tolkar din fråga, undrar du om barnet själv kan överklaga beslutet. Beträffande överklagan generellt så återfinns denna möjlighet både i SOL 16:3 samt i 41 § LVU. Utgångspunkten i den svenska lagstiftningen är barn inte kan företräda sig själv i myndighetsärenden då den som är under 18 år är omyndig och saknar rättshandlingsförmåga, 9:1 FB. Denna huvudregel undantas dock i mål och ärenden enligt LVU och SoL. Fram tills barnet är över 15 år har det ingen talerätt, istället återfinns denna hos vuxna ombud, 36§ LVU och 11:10 SoL. I förarbetena (proposition 1979/80:1 om socialtjänsten s. 514) uttalades att både barn över 15 år och föräldrar (vårdnadshavare) är att anse som parter i mål enligt LVU. En överklagan sker till förvaltningsrätten och en mall finner du här, http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____11880.aspx Det allmänna skall alltid ha barnets bästa i åtanke vid placering. Om barnets bästa inte kan tillgodoses på nuvarande ort på grund av avstånd och dyl. skulle detta kunna tala för att en omplacering skall genomföras. Hoppas att mitt svar kan bringa lite mer klarhet till situationen. Lycka till!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000