Har man att säga upp hyresgäst vid försenad betalning och hur beräknas dröjsmålsränta?

Hej! Jag hyr ut min lägenhet i andrahand genom ett andrahandskontraktet som är tidsbestämt mellan 2012-06-11 tom. 2012-08-31, i kontraktet står det att betalnig skall ske senast den 27:e varje månad. Jag träffade en person som ville hyra lägenheten flera gånger innan jag bestämde mig för att hyra ut lägenheten, denna person verkade i mina ögon vara en pålitlig person (lite väl godtrogen). Jag har även försökt kontaktat andrahandshyresgästen flertal gånger utan att få kontakt med personen. Vid första hyran som skulle betalas den 27:e, betalades först 9 dygn efter utsatt datum. Nu när andra hyran skulle betalas är den även nu sen (har inte fått in några pengar), jag funderar på om detta är ett tillräckligt skäl för att bryta andrahandkontraktet då jag inte vill hyra ut till denna person då denne inte sköter betalningen i tid? I kontraktet har jag även skrivit med att "på försenad hyresbelopp utgår ränta enligt räntelagen från förfallodagen", eftersom första inbetalningen kom för sent (har fortfarande inte fått andra hyran betald), hur regleras "räntan" i detta fall? För att tydliggöra mina frågor: Finns det tillräckliga skäl att bryta andrahandskontraktet då de har missskött betalningen två månader i följd? Jag vill inte att de ska bo "gratis" i min lägenhet. Ge gärna förslag på hur jag ska gå till väga och vilka lagrum jag ska använda mig av för att bryta kontraktet. Hur skall jag ta ut ränta på hyran som har inkommit efter utsatt datum på kontraktet? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Du är att betrakta som hyresvärd gentemot den som du hyr ut lägenheten i andra hand till. Förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd regleras i 12 kap. jordabalken (JB), se https://lagen.nu/1970:994. I en hyresgästs förpliktelser ingår att betala hyran i rätt tid och hyresvärden har rätt att säga upp hyresgästen till avflyttning om hyresgästen inte har betalat hyran inom en vecka från förfallodatum (42 § 1 p.). Det krävs dock att du både uttryckligen anger att avtalet upphör i förtid samt att du delger hyresgästen en underrättelse om hur denne skall betala det förfallna beloppet för att avvärja hävningen. Om hyresgästen betalar hyran innan du säger upp denne till avflyttning förlorar du rätten att säga upp kontraktet (43 §). Från det att du har sagt upp hyresgästen till avflyttning har denne tre veckor på sig att betala den förfallna hyran. Du är även skyldig att underrätta socialnämnden om uppsägningen och anledningen till den. Hyresgästen får inte tvingas flytta förrän det har gått två dagar sedan utgången av de tre veckorna (44 §). Att hyresgästen har misskött betalningen två månader i följd innebär alltså inte att du utan vidare kan bryta andrahandskontraktet, utan det krävs att de steg som beskrivs ovan gås igenom. Vad gäller beräkning av dröjsmålsränta kan du ta hjälp av en formel på kronofogdens hemsida (http://www.kronofogden.se/4.4241a6e51345f4551008000311.html). Dröjsmålsräntan som du har rätt att ta ut är den av Riksbanken fastställda referensräntan (f.n. 2 %, se http://www.riksbank.se) med ett tillägg av 8 %, vilket innebär f.n. 10 %, se Räntelagen 6 §. Ränta utgår från förfallodagen, se 3 §. Denna ränta läggs förslagsvis på nästa hyra som hyresgästen ska betala. Hoppas det var svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo