Möjlighet till ensam vårdnad

Hej, har i dag delad vårdnad med mitt x sedan a 3 år tillbaks, barnen bor hos mig o spenderar varannan helg hos sin pappa. Pappan har sedan vi separerade inte skött sig så bra, hade samhällstjänst föra sommaren och för mer en en månad sen så fick jag ett meddelande att han inte kunde ha dom att någe hade hänt han behövde dra o att han uppskattade om jag tog hand om barnen. (det skulle va hans helg som kom upp) han har nu hört a sig två ggr på över en månad, ingen (inte ens hans föräldrar) vet vart han är o han har stängt av sin mobil. han ringer med hemligt nr. Finns det nån chans att jag skulle få egen vårdnad om barnen?

Lawline svarar

Hej, Det är väldigt svårt att dra en tydlig gräns för när den ene föräldern i domstolens ögon förbrukat sin rätt att behålla vårdnaden om sitt barn. Vi kan i alla fall konstatera en del generella saker om hur den här typen av frågor kan lösas och hur de enligt lagen ska bedömas i rätten. Området regleras i 6 kap Föräldrabalken. https://lagen.nu/1949:381#K6P1S1 Först och främst har föräldrarna möjlighet att avtala sinsemellan om hur vårdnaden ska skötas, exempelvis att den ena föräldern ensam ska ha hand om vårdnaden. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och socialstyrelsen godkänner det. Lagrum för detta finner du här: https://lagen.nu/1949:381#K6P6S1 Är det inte möjligt att komma överens får man väcka talan om ändrad vårdnad i rätten. Det föreligger inget hinder för rätten att förordna gemensam vårdnad om barnet även om den ene föräldern motsätter sig detta. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad så måste dock en ensam förälder tilldelas vårdnaden. Se: https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1 Det rätten enligt lagtexten ska beakta vid vårdnadstvister är barnets bästa, och här har man som utgångspunkt att det är bäst för barnet att båda föräldrar är vårdnadshavare. Denna huvudregel kan frångås om den ene föräldern visat sig vara olämplig som vårdnadshavare, men exakt vad som krävs här är svårt att bedöma. Rätten ska även särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet. Det kan t.ex. röra sig om att den ene föräldern försöker sabotera den andres umgänge med barnet. Innan denna reglering infördes tenderade domstolarna att förordna gemensam vårdnad även om vårdnadshavarna hade relativt stora samarbetssvårigheter. I och med införandet av nämnda stycke är tanken att det ska vara lättare för en föräldrar att ensam bli vårdnadshavare. Jag hoppas att du åtminstone blivit lite klokare av detta. Vänligen
Jimmy LyttbackaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000