Oriktighet i ordningsbot

2012-06-18 i Strafföreläggande
FRÅGA
Fick en fortkörningsbot och körkort indraget på plats. 30 för fort på 30 sträcka. Skrev på i stressen på direkt på plats. Upptäckte senare att boten var felaktigt ifylld av polismannen, han hade angivit exakt samma tid och datum för giltighet på mitt "preliminära körkort" som när boten registrerades. Dvs jag hade 0 dagar och 0 minuter på mej att köra hem, ändå fick jag åka. Så vitt jag vet så är minsta formella fel från polisman grund till frikännande helt. Stämmer detta?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga.

En godkänd ordningsbot vinner laga kraft och kan inte överklagas. Vid en uppenbar oriktighet kan polismannen vidta rättelse i omedelbart samband med godkännandet, detta kan dock inte ske sedan en tid förflutit efter föreläggandet. Boten kan undanröjas genom klagan över ordningsbot om ett fel som medför ogiltighet av ordningsboten har förekommit.

Om ett fel har förekommit kan den tidigare ordningsboten upphävas och en ny ordningsbot framställas, alternativt väcks åtal för trafikförseelsen. Ett fel som förekommer i ordningsboten är således inte grund för frikännande.

Du uppger att du har fått tillåtelse av polismannen att köra hem bilen, men ordningsboten uppgav att körkortet skulle återkallas omedelbart. Jag tolkar det som att du inte har några invändningar mot själva gärningsbeskrivningen eller påföljden i ordningsboten. Såvida något problem inte har uppkommit pga hemkörningen av bilen finns det därför lite att vinna på klaga över ordningsboten.

Vänlig hälsning,
Petter Björksten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (109)
2021-12-22 Kan jag godkänna och betala in strafföreläggande för att slippa rättegång som åklagare beslutat?
2021-12-21 Kan man dra tillbaka sitt erkännande?
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (98495)