Förvaltning av egendom i dödsbo

När min far dog, tog jag som särkullebarn ut min laglott, eftersom hans nya fru var så ung. Nu har hon avlidit. Hon har endast en bror. Det finns ett testamente som vi ännu inte tagit del av. Har han eller jag rätt att gå in i deras hus?

Lawline svarar

I 18 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K18) finns en regel som ger dödsbodelägarna rätt att förvalta dödsboets egendom om inte en särskild boutredningsman utsetts. Det innebär att arvstagarna gemensamt kan sköta om den egendom som finns i dödsboet. Eftersom du har avstått halva din arvslott efter din far så är du berättigad till efterarv efter frun, och alltså delägare i dödsboet. Brodern är delägare om det inte finns några andra barn och fruns föräldrar inte lever, om inte testamentet innebär att han står helt utan arv.
Erik Yderstedt KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”