Arvskifte enmansdödsbo

Ende arvinge efter min mor(änka). Bouppteckningen är registrerad. Bankkonton och en fastighet finns. När/hur avslutas dödsboet? Hur hanteras lagfarten för fastigheten om jag vill överföra den till mig? 222

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! När någon dör övertas den avlidnes tillgångar och skulder av ett dödsbo. Inom 3 månader efter dödsfallet skall en bouppteckning upprättas. Denna bouppteckning skall därefter lämnas in till Skatteverket för registrering. Om det finns flera dödsbodelägare så behöver det sedan ske ett formriktigt arvskifte. Kort sagt består ett arvskifte av ett avtal mellan samtliga delägare i dödsboet där delägarna fördelar tillgångarna mellan sig. I ditt fall är det dock fråga om ett s.k. enmansdödsbo. I sådana fall behövs det inte upprättas någon arvskifteshandling (avtal). I enmansdödsbon övergår tillgångarna från dödsboet till arvtagaren utan någon sådan handling. Ett enmansdödsbo anses istället avslutat (upplöst) när bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Vad gäller lagfarten så är det bra om du söker lagfart på fastigheten så att inte Skatteverket fortsätter att kräva att dödsboet skall deklarera. Du söker lagfart hos Lantmäteriet med hjälp av den här blanketten http://www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/inskrivning/Blanketter/lagfart.pdf Som framgår skall du bifoga en bestyrkt kopia av den bouppteckning som registrerats hos Skatteverket. Mvh Mattias
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”