Styrelsebesluts enlighet med stadgarna i bostadsrättsförening

Har en bostadsrättsförenings styrelse rätt att besluta om statuskontroll av lägenheten? Den skall omfatta, utöver det som föreningen ansvarar för, badrummens ytskikt, golvbrunn, blandare, toalett m.m., kökets avlopp, blandare, diskmaskinsinst.Denna skall utföras av inhyrt folk från Riksbyggen, protokollföras och resultatet tillställas styrelsen, som sen skall informera oss om att åtgärda eventuella brister inom rimlig tid. De åberopar en § i våra stadgar som talar om erforderliga besiktningar som rör den egendom som föreningen har ansvaret för.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En bostadsrättsförenings stadgar följer de regler som anges i 9 kap. Bostadsrättslagen. Stadgarna antas av föreningens medlemmar och styr föreningens verksamhet. Juridiskt sett har stadgarna karaktären av ett avtal som i princip skall följas av medlemmarna och de som leder föreningen, dvs. styrelsen. Ur medlemmarnas perspektiv kan stadgarna sägas innehålla regler om vilka rättigheter och skyldigheter de har. Enligt 7 kap. 4 § Bostadsrättslagen är föreningen skyldig att hålla lägenheten i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Av 12 § följer att bostadsrättsinnehavaren på svarar för det inre underhållet av lägenheten. Det kan vara lämpligt att i stadgarna precisera vad som ska hänföras till det inre underhållet. Som tumregel räknas rummens golv, väggar och tak, inredningen i rummen, glas och bågar i fönster samt lägenhetens inner- och ytterdörrar. I detta fall ser jag inget fel i styrelsens agerande då de aktuella åtgärderna troligtvis ligger inom bostadsrättsinnehavarens område. Men för att kunna svara mer precist hade jag behövt läsa vad som framgår av just Er förenings stadgar. Välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor. Hälsningar Emelie Fyhrqvist
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”