FrågaEKONOMIÖvrigt06/06/2012

Vägran av försörjningsstöd

Nekas försörjningsstöd i ca 3mån. då jag har tacka nej till skyddat jobb på annan ort efter anvisning från af. Har tre barn och en fru som jobbar heltid. Blir det bättre om vi skiljer oss?

Lawline svarar

Tack för din fråga. Du kan nekas försörjningsstöd om du utan godtagbart skäl tackat nej till vad myndigheten har bedömt som kompetenshöjande verksamhet, 1, 4 och 5 §§ 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Om myndigheten inte sagt något annat, gäller detta i tre månader oavsett om ni skiljer er eller vidtar andra åtgärder. Eftersom det är ett betungande beslut, kan du emellertid begära att få det omprövat av samma myndighet. Socialnämndens beslut får även överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, 3 § 16 kap. SoL. Bestämmelser om hur ett sådant överklagande går till finns i förvaltningslagen (1986:223), FL.
Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000