Offentlig auktion av fastighet - uppdelning av pengarna från dödsbo

om två bröder tvistar om en fastighet och det blir budgivning slutsumman som ska betalas in på dödsboet delas den sen på bägge bröderna

Lawline svarar

Hej, De pengar som auktionen på fastigheten inbringar kommer att tillfalla dödsboet, förutsatt att det är klart att fastigheten tillhör dödsboet. Beroende på hur ett eventuellt testamente eller klander ser ut kommer sedan dödsboet att skiftas ut. Det innebär att de tillgångar som finns i dödsboet kommer att delas ut till de som har rätt till dödsboet efter vilka andelar de ska få. Är det enbart två bröder som är dödsbodelägare och inget testamente eller förbehåll i fastigheten finns, så kan man därför utgå ifrån att beloppet och tillgångarna delas lika på båda bröderna. Eventuella lån eller belastningar på fastigheten kommer givetvis påverka det slutliga beloppet. Om tvisten inte handlar om vem som ska överta fastigheten utan om vem som överhuvudtaget har arvsrätt så kan resultatet bli ett annat. Om man exermpelvis kommer fram till att endast ena brodern har rätt att ärva fastigheten så kommer försäljningssumman att tillfalla denne. För att underlätta förståelsen kan man uttrycka det som att de pengar som kommer in i dödsboet vid auktioneringen av fastigheten representerar, och är märkta som, fastighetens pengar. Tillgången är densamma, men har bytt form från fastighet till likvida medel. VÄnliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000