Särkullbarns arvsrätt

Min sambo har avlidit, vi äger villa och fritidshus gemensamt 50% var . Vi har testamenterat att den av oss som överlever skall erhålla den först avlidnes andel inkl inventarier i fastigheterna eller vad som kan träda i dess ställe med fri förfoganderätt. Min sambo har en dotter, särkullbarn. Jag har 3 barn. Efter min död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan bådas våra arvingar enligt lag. Får jag lagfarterna på fastigheterna eller vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Din sambos dotter har rätt att få ut sin laglott, dvs hälften av hennes arvslott. För att se till att hon får ut sin laglott har hon rätt till jämkning av testamentet enligt 7 kapitlet 3 § ärvdabalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htm). Hon kan däremot välja att avstå sin laglott för att istället ta ut sin andel när du går bort som beräknas på ett ganska komplicerat sätt, speciellt om du t ex gift dig innan du går bort. För den del du ärvt med fri förfoganderätt gäller i princip samma beräkning, men denna har du rätt att tills vidare åtnjuta. För att avveckla det här och förenkla inför arvet efter dig bör du överväga om du bör låta särkullbarnet få ut hela sitt arv, formellt nu, men som betalas ut till henne enligt en avbetalningsplan (t ex med panträtt i fastigheten) och sen ändra ditt eget testamente. På så sätt kan du få lagfarterna till fastigheterna. Jag skulle oavsett vilken lösning du väljer rekommendera dig att ta kontakt med en professionell jurist för att få all dokumentation och uppteckning korrekt gjord för lösningen, då arvet nu kommer behöva beaktas i framtida arvsskifte efter dig på grund av att du endast får arvet med fri förfoganderätt, vilket är en lösning som är ganska komplicerad. Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”