Två testamenten, vilket gäller?

Hej! Vår mor efterlämnade 2 testamenten.Det sist skrivna är klandrat.Om det sist skrivna testamente skulle bli ogiltigt,gäller i så fall plötsligt det först skrivna testamentet. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Frågan om ett testamentes giltighet sedan ett nytt testamente upprättats har delvist behandlats i praxis. I hovrättens dom RH 1994:67 (se gärna https://lagen.nu/dom/rh/1994:67) så behandlas denna fråga och domstolen säger här att upprättandet av ett nytt testamente kan ses som ett återkallande av det gamla men det som är avgörande är vad som kan utläsas om testatorns avsikt. Dvs om testatorn haft som avsikt att ersätta det äldre testamentet med det nya. Omfattar det nya testamentet all egendom eller är det endast vissa förändringar som gjorts i förhållande till det äldre testamentet? Är det t.ex. så att en stor del av kvarlåtenskapen inte berörs i det andra testamentet så kan detta tala för att testatorn inte avsett att återkalla det gamla testamentet utan att endast införa mindre förändringar. I sådant fall så torde det gamla testamentet vara gällande i den del det inte omfattas av förordnat i det nya testamentet. Jag kan dessvärre inte finna något rättsfall med liknande omständigheter som i ert; då det nya testamentet blivit föremål för klandertalan. Detta förhållande skulle enligt min mening kunna få betydelse. Om grunden till klandertalan är att testatorn vilseletts eller att någon på annat sätt utnyttjat dennes oförstånd eller dylikt så torde detta enligt min mening kunna komma att beaktas. Om det nya testamentet är resultatet av ett sådant vilseledande så torde ju inte detta testamentet ge uttryck för testators verkliga vilja och därmed kan det också ifrågasättas om det funnits en verklig avsikt att återkalla det gamla testamentet. Detta skulle i sådant fall innebära att det första testamentet fortfarande är giltigt. Notera dock att detta sista stycke endast är spekulationer eftersom jag inte funnit att frågan tidigare prövats av domstol. Vänligen, Ulrica Westberg
Ulrica WestbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”