FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta30/05/2012

När ränta på skadestånd börjar löpa

Hej, Jag har en fråga angående ränta på ett skadeståndsbelopp som blev utdömd i Tingsrätten. Domen blev överklagad till Hovrätten, där man endast skärpte fängelsestraffet medans kravet på skadeståndet kvarstod. Från när beräknas räntan? Är det från första dommen eller först när dommen har trätt i laga kraft?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Eftersom du, i din fråga, nämner både fängelsestraff och skadestånd antar jag att skadeståndet har uppkommit som en följd av ett brott. Om brottet var uppsåtligt (exempelvis misshandel) börjar räntan, enligt räntelagen (https://lagen.nu/1975:635) 4 § 5 stycket, löpa från och med den dag då skadan uppkom. Således är inte datum för domen avgörande, oavsett instans. Annars är det ganska vanligt att det i stämningsansökan framgår från vilket datum räntan ska löpa. Inte heller i denna situation är datumet för domen avgörande. Bästa hälsningar Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Ränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo