Återgång av hyresrätt mot ersättning

2012-05-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Min hyresvärd ska renovera huset jag bor i och erbjuder mig nu ett "flyttbidrag" för att få överta mitt hyreskontrakt. Är detta lagligt? Det är ju inte tillåtet att sälja sitt hyreskontrakt till en annan privatperson, men är det tillåtet att överlåta kontraktet till hyresvärden mot betalning? Jag kan tänka mig att acceptera ett flyttbidrag, men vill inte göra något som är olagligt.
SVAR
Hej!

Som du skriver finns ett förbud mot att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet mot ersättning. Bestämmelsen, som är straffsanktionerad, finns i 12 kap. 65 § jordabalken (här).

Den situation som du beskriver skulle dock enligt vad jag förstår inte innebära en _överlåtelse_ av hyresrätten utan snarare en _återgång_ av hyresrätten i och med att det är hyresvärden som lämnar ersättning och som även kommer att förfoga över lägenheten. Att på detta sätt ta emot ersättning för att säga upp sitt hyreskontrakt bör därför inte träffas av regeln i jordabalken, och därmed alltså inte utgöra ett sådant brott.

Jämför med vad som sägs i följande fall från högsta förvaltningsdomstolen (då regeringsrätten), som rörde beskattningen av ersättning som en hyresvärd betalat till en bostadshyresgäst för att denna skulle avstå från besittningsskyddet till lägenheten och avflytta : här

_"Ersättningen från hyresvärden till C.S. avsåg inte upplåtelse av bostadslägenhet eller överlåtelse av hyresrätten till en sådan lägenhet. Den omfattas således inte av förbudet i 12 kap. 65 § JB."_

Rättsfallet rörde som sagt först och främst huruvida ersättningen skulle beskattas eller inte, men mot bakgrund av domstolens ovan citerade uttalande framstår det enligt min uppfattning som klart att det är tillåtet att ta emot ett sådant "flyttbidrag" som du beskriver.

Med vänliga hälsningar,

Alexander Engström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2144)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av privatbostad?
2022-01-26 Ska förvaltningslagen tillämpas av Hyresgästföreningen?
2022-01-23 Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum
2022-01-21 Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Alla besvarade frågor (98707)