Återgång av hyresrätt mot ersättning

Hej! Min hyresvärd ska renovera huset jag bor i och erbjuder mig nu ett "flyttbidrag" för att få överta mitt hyreskontrakt. Är detta lagligt? Det är ju inte tillåtet att sälja sitt hyreskontrakt till en annan privatperson, men är det tillåtet att överlåta kontraktet till hyresvärden mot betalning? Jag kan tänka mig att acceptera ett flyttbidrag, men vill inte göra något som är olagligt.

Lawline svarar

Hej! Som du skriver finns ett förbud mot att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet mot ersättning. Bestämmelsen, som är straffsanktionerad, finns i 12 kap. 65 § jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K12P65S1). Den situation som du beskriver skulle dock enligt vad jag förstår inte innebära en _överlåtelse_ av hyresrätten utan snarare en _återgång_ av hyresrätten i och med att det är hyresvärden som lämnar ersättning och som även kommer att förfoga över lägenheten. Att på detta sätt ta emot ersättning för att säga upp sitt hyreskontrakt bör därför inte träffas av regeln i jordabalken, och därmed alltså inte utgöra ett sådant brott. Jämför med vad som sägs i följande fall från högsta förvaltningsdomstolen (då regeringsrätten), som rörde beskattningen av ersättning som en hyresvärd betalat till en bostadshyresgäst för att denna skulle avstå från besittningsskyddet till lägenheten och avflytta : https://lagen.nu/dom/ra/2009:79 _"Ersättningen från hyresvärden till C.S. avsåg inte upplåtelse av bostadslägenhet eller överlåtelse av hyresrätten till en sådan lägenhet. Den omfattas således inte av förbudet i 12 kap. 65 § JB."_ Rättsfallet rörde som sagt först och främst huruvida ersättningen skulle beskattas eller inte, men mot bakgrund av domstolens ovan citerade uttalande framstår det enligt min uppfattning som klart att det är tillåtet att ta emot ett sådant "flyttbidrag" som du beskriver. Med vänliga hälsningar, Alexander Engström
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000