FrågaPROCESSRÄTTDomstol28/05/2012

Tid för svaromål i tvistemål

när man skickat in komplettering som kärande i ett tingsrätt stämningsmål hur lång tid har den svarande på sig att ge ett svar, finns det maxtid inom detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. I din fråga skriver du stämningsmål och då antar jag att du avser ett tvistemål i vilket du kräver någon på skadestånd. Rätt lag för att besvara den här frågan är Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740). I nyss nämnda lags 42 kapitel 3 § stadgas att rätten kan förelägga käranden att avhjälpa vissa brister i stämningsansökan. Jag antar att det är en sådan komplettering du åsyftar i din fråga. När väl denna komplettering inkommit utfärdar rätten stämning och förberedelse i målet kan äga rum enligt Rättegångsbalken 42 kapitlet 6 §. Vid förberedelsen, som kan vara muntlig eller skriftlig, ska svaranden _genast_ avge sitt svaromål enligt Rättegångsbalken 42 kapitlet 7 §. Vad som avses med ordet genast beror på hur komplicerat ärendet är. Domaren kommer göra en rimlighetsbedömning. Någon lagstadgad maxtid finns hur som helst inte. Bästa hälsningar Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”