Utgör pengarna samboegendom eller enskild egendom?

Jag och min sambo köpte en villa för en tid sedan. I samband med detta fick hon ärva pengar som vi till stor del har använt till renovering av huset. Kan hon vid en separation kräva att det är hennes pengar. Jag har själv lagt in pengar i tidigare gemensamt boende för renovering som inte har varit arv utan mina egna pengar? Jag vet ej om det finns ett gåvobrev eller testamente upprättat mellan min sambo och hennes föräldrar där pengarna kommer ifrån.

Lawline svarar

Hej, För att kunna besvara den här frågan fullständigt krävs det att vi vet om din sambo har mottagit pengarna genom testamente eller gåvobrev och om det i ett sådant dokument uttryckts att pengarna ska vara din sambos enskilda egendom. Om det är så att hon fått dem med ett gåvobrev eller genom ett testamente, med villkoret att pengarna ska vara hennes enskilda, då kan hon nämligen kräva dem tillbaka vid en eventuell separation. I sambolagens 3 § stadgas att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om den införskaffats för sambornas gemensamma användning. Samboegendom är detsamma som gemensam egendom och denna ska delas lika vid en separation. I 4 § stadgas vidare att sådant som en sambo erhållit genom exempelvis gåva eller testamente, med villkor om att egendomen ska vara sambons enskilda, inte utgör samboegendom utan enskild egendom. Dessutom stadgas i samma bestämmelse att sådant som ”träder istället” för denna enskilda egendom också är att anse som enskild. Detta innebär att pengar som mottagits genom gåva eller testamente, med villkor om att de ska vara en sambos enskilda egendom, fortsätter att vara enskild egendom trots att de används till att exempelvis renovera ett hus (renoveringen är det som ”träder istället” för pengarna). Har din sambo inte fått pengarna genom gåva eller testamente på ovan anförda sätt, då får pengarna anses utgöra en del av er gemensamma bostad. De är då inte din sambos enskilda egendom och kan således inte heller utkrävas vid en eventuell separation. Sambolagen återfinns här: https://lagen.nu/2003:376 Med vänlig hälsning,
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”