Överlåtelseförbud i testamente

Hej. Jag äger tillsammans med mina föräldrar och en bror en fastighet. Vi har ingått ett samäganderättsavtal, som säger att part som vill sälja fastigheten på offentlig auktion ska erlägga ett högt vite till övriga parter. Jag har en bror till, som inte är delägare i fastigheten. Vid arv, omfattas denne bror av samäganderättsavtalets skyldigheter? Kan man på något sätt tillse att han gör det?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Enligt svensk rätt är avtal som föreskriver skyldigheter för annan än avtalspart inte giltiga gentemot denna tredje part. Det är således inte möjligt att på något sätt låta skyldigheterna enligt avtalet även omfatta din bror som står utanför detta avtalsförhållande. Om det är så att ni vill förhindra en försäljning av fastigheten så är det däremot möjligt att i testamente förordna om att de andelar du och dina bröder förvärvar i fastigheten ska vara förenade med ett överlåtelseförbud som gäller under hela er livstid. I annat fall kommer regeln i 23 kap 3 § Ärvdabalken (se gärna https://lagen.nu/1958:637) att tillämpas på förhållandet mellan dig och dina bröder vilken innebär att ni kommer att äga fastigheten med samäganderätt. Lagen om samäganderätt (se https://lagen.nu/1904:48_s.1)blir då tillämplig vilket medför att din bror har möjlighet att kräva försäljning av fastigheten enligt 6 § i denna lag. Vänliga hälsningar, Ulrica Westberg
Ulrica WestbergRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning