FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott24/05/2012

Fråga om missbruk av urkund

Hej! En 20 åring, “Max”, har glömt sitt leg hemma och vill komma in på krogen eftersom det är en mycket speciell kväll. Max får ett körkort av en kompis kompis "Carl" (yngre än honom själv) som är ganska alkoholpåverkad, de känner inte varann så väl men Carl ger ut körkortet pga alkoholpåverkan och tänker inte mer på det. Max kommer in med kortet som inte är hans eget, går till baren och blir där tagen då namnet på körkortet inte stämmer överens med namnet på bankkortet. En väktare för honom ut, han blir förhörd av polis och erkänner allt. De ska ha haft en bra dialog och inga otrevligheter uppstod. Min fråga är om Carl kan bli straffad för någonting? Kommer han att få tillbaka sitt körkort osv? Vad kan alltså Carl förvänta sig kommer hända honom? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Eftersom ett körkort syftar till att tjäna som identifikation för vilken det är utställt och det i förevarande fall ej handlar om något förfalskat körkort är det fråga om en äkta urkund. Av frågan framgår att Carl har utlämnat sitt körkort i syfta att missbrukas av Max. Förfarandet har inneburit fara i bevishänseende eftersom urkunden har använts för att vilseleda krogen och härigenom orsakat skada, detta oavsett om syftet med missbruket endast var att styrka en rätt som Max redan hade. Då Carl vidare haft uppsåt till såväl utlämnandet som att hans handlande skulle innebära fara i bevishänseende har han följaktligen gjort sig skyldig till missbruk av urkund (Brottsbalken [BrB] 15:12 och 1:2). Körkortet, vilket använts som hjälpmedel vid brott torde inte kunna förklaras förverkat om det har rört sig om en engångsföreteelse eftersom ett förverkande då inte behövs för att förebygga brott och det inte heller föreligger särskilda skäl härför (BrB 36:2). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm Vänligen
Patrik EmbladRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”