Hundägares ansvar

2012-05-24 i Strikt ansvar
FRÅGA
Jag var ute att rasta min hund en morgon. En annan hund går med sin ägare en bit bort, men den går lös. Den andra hunden ser min hund och går till attack. Eftersom jag inte tror min hund ska klara en fight, försöker jag att hålla undan min hund, men den andra hunden får fatt i örat på min hund. Jag hamnar i mellan, vi ramlar, och sen kommer ägaren till den andra hunden. Resultatet blev att min överläpp sprack och syddes med fem stygn. Jag fick också ett större, djupare rivsår på halsen, som syddes med otta stygn. Förutom ersättning för vårdcentral och antibiotika, kan jag då kräva skådestånd för mina skador och i så fall hur mycket? Gör man det via sin polisanmälan, eller hur gör man? I dagsläget har jag inte uppgifter på den andra ägaren, men jag hoppas att träffa på han igen (utan hund).
SVAR
Hej, det var ingen rolig händelse du råkat ut för. Alla hundägare har ett så kallat strikt ansvar över sin hund, vilket innebär att ägaren ansvarar för den skada som hunden orsakar enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071150.htm). Ägaren har alltså en skyldighet att ersätta skadan som uppstår.

Du t.ex. kräva ersättning för eventuella ärr som uppstått pga. skadorna samt ersättning för vård. Bäst vore att kontakta hundägaren och kolla om denne är försäkrad på så sätt att hans försäkring täcker hans skadeståndsansvar. Annars kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, blanketten hittar du här http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx. Se till att spara kvitton från läkarbesök och dylik. Tänk på att det är kostsamt att driva sak i domstol, bäst vore om du kunde komma överens med hundägaren om ersättning.

Ingrid Faxing
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?