Olaglig ersättning

2012-05-22 i Hyresrätt
FRÅGA
hej. en fråga som gäller att sälja ett förstahands kontrakt på en lägenhet svart. är det olagligt? vad kan påföljden bli? hur kan man juridiskt sätt bli eventuellt åtalad?
SVAR
Hej!

Tack för din fråga.

Det du beskriver är olagligt enligt 65 § hyreslagen, som finns i jordabalkens 12 kap. Bestämmelsen stadgar att om någon uppsåtligen uppställer villkor om ersättning för upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till en sådan lägenhet, så ska han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid ringa fall ska straff inte utdömas. Om brottet är grovt döms det till fängelse i högst två år. Vad som kännetecknar om brottet är grovt stadgas i bestämmelsens andra stycke.

Svaret på din fråga är att det är olagligt att mot ersättning sälja ett förstahandskontrakt. Med ersättning menas mottagande av pengar men även om en person lämnar egendom som betalning för en hyresrätt. Påföljden för detta brott blir böter eller fängelse.

Med vänliga hälsningar,
Samira Kousha

Samira Kousha
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2144)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av privatbostad?
2022-01-26 Ska förvaltningslagen tillämpas av Hyresgästföreningen?
2022-01-23 Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum
2022-01-21 Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Alla besvarade frågor (98708)