Styrelsens samtycke

Hej, vi skall snart skriva en ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av BRF lgh till styrelsen. I den framgår vilka hyrsgästerna i andra hand är. Har styrelsen rätt att kräva att även få se hyreskontraktet som vi upprättar?

Lawline svarar

Hej! och tack för din fråga. Det är tillräckligt med Bostadsrättsföreningens (i fortsättningen BRF) samtycke för att uthyrningen skall vara giltig, 7:8, 10-11 Bostadsrättslagen. Detta motsvarar reglerna i Jordabalkens 12 kap 39-41§§ som reglerar din och hyresgästens avtal. Bostadsrättslagen reglerar däremot avtalsrelationen mellan BRF och dig. Din frågeställning gäller din rättsliga relation med din BRF. Bostadrättshavaren (dvs ni) bör ha beaktansvärda skäl varför ni flyttar ut exempelvis pga jobb på annan ort eller liknande. Vidare skall BRF sakna befogad anledning att vägra samtycket, exempel från praxis där man vägrat samtycke är bland annat att den potentielle hyresgästen inte har skött sig tidigare eller att avtalet ni utfärdar löper på för lång tid. Det finns dock utrymme att beakta särskilda villkor för medlemskap i Föreningens stadgar i denna bedömning, exempelvis ett krav på att få se hyresavtalet som i det aktuella fallet. Därför är min bedömning att du bör upprätta ett hyreskontrakt både för din egen skull eftersom det ger dig bättre förutsättningar vid en eventuell rättstvist med din hyresgäst och dels för att det kan finnas ett sådant villkor för att BRF skall lämna sitt samtycke överhuvudtaget. Även andra villkor kan aktualiseras, exempelvis krav på att din hyresgäst lämnar säkerhet och dylikt. Ni bör även notera att om BRF vägrar samtycke, finns det möjlighet att söka tillstånd hos Hyresnämnden. Om hyresnämnden ger tillstånd till andrahandsuthyrningen är föreningen skyldig att rätta sig efter beslutet. Vänliga hälsningar
Mitar MarjanovicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”