FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt20/05/2012

Hyresrätt i fritidsfastighet

Jag hyr en fritidsfastighet på tillvidarekontrakt med 3 månaders uppsägning på åretruntbasis. Kan min hyresvärd då uppföra en fastighet på tomten utan att i god tid meddela mig detta. Han avser att göra det under sommarhalvåret och huset är ej vinterbonat. Vilka rättigheter har jag att motsätta mig detta?

Lawline svarar

Hej! Tyvärr har du ingen rätt att motsätta dig själv uppförandet av byggnaden eftersom fastighetsägaren har rätt att disponera över fastigheten, förutsatt att du endast hyr huset och inte arrenderar något av fastigheten. Innebär uppförandet av byggnaden att du inte kan använda din hyresrätt fullt ut kan du enligt 12 kap. 16 och 21 §§ Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K12) begära nedsättning av hyran och deponera nedsättningen hos Länsstyrelsen. Rätten till nedsättning beror dock på hur ert avtal ser ut, har han lagt in reservation om uppförandet av byggnaden i avtalet kan rätten till nedsatt hyra gå förlorad. Det smidigaste vore om du kontaktade fastighetsägaren och förhandlade fram en lösning med honom, du kan be honom sätta ned hyreskostnaden för de månader som du inte kan använda din hyresrätt fullt ut. Går han inte med på detta kan du kontakta Hyresgästföreningen för ytterligare råd.
Ingrid FaxingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?