FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/05/2012

Påtryckningsmedel vid kontraktsbrott

Jag skrev över en gammal bil för skrotning till en bilhandare i höstas. Han lovade att hämta bilen som stod på tomten till vårt fritidshus. Nu visar det sig att bilen fortfarande står kvar efter två påstötningar. Vilka påtryckningar finns för att få honom att ta hand om bilen. Polisanmäan?

Lawline svarar

Hej! När bilhandlaren lovade dig att hämta bilen ingick ni ett avtal. Det innebär att bilhandlaren gör sig skyldig till ett kontraktsbrott när denne inte hämtar bilen. Som påtryckningsmedel kan du hota med att föra ärendet till domstol. För det fall ärendet hamnar i domstol är det viktigt att du kan bevisa att ett avtal har ingåtts mellan er. Bevisbördan för att så har skett ligger på dig. En domstol kan dock inte tvinga bilhandlaren till att hämta bilen, men för det fall denne vägrar kan skadestånd i stället utgå. En förutsättning för att så sker är dock naturligtvis att domstolen finner att bilhandlaren har gjort sig skyldig till kontraktsbrott. Mitt råd är dock att undvika en domstolsprocess så långt det är möjligt, då det är kostsamt och tidskrävande. Jag tycker däremot att du ska framföra det som påtryckningsmedel. Lycka till!
Erik RosqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning